Πρώτη διεθνής συνάντηση των εταίρων του προγράμματος

Ο βασικός στόχος της Εναρκτήριας Συνάντησης ήταν να καθοριστούν τα καθήκοντα και ο σχεδιασμός των συναντήσεων, η επικοινωνιακή στρατηγική, οι μέθοδοι ανάπτυξης, το σχέδιο του προγράμματος και τα χρονοδιαγράμματα. Το χρονικό πλαίσιο της συνάντησης αξιοποιήθηκε για να εγκαθιδρυθούν στρατηγικές έρευνας, αξιολόγησης καθώς και πλαισίων επικύρωσης και τεχνολογία με άξονα την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος. Στη συνάντηση διασφαλίστηκε ότι όλοι οι εταίροι κατανόησαν σε βάθος τον ρόλο και την θέση τους εντός του προγράμματος καθώς και τις διαδικασίες αναφοράς και αρχειοθέτησης που πρέπει να ακολουθηθούν από όλους.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στις 17 Ιανουαρίου 2020

CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD – Kύπρος

Asociación Caminos – Asociación para el intercambio educación y desarrollo social – Ισπανία 

WESTERN BALKANS INSTITUTE UDRUZENJE – Σερβία 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TERNI – Ιταλία 

SC MIXT SOURCE MANAGEMENT SRL – Ρουμανία 

CLAVIS sprog & kompetence – Δανία

TDM 2000 – Ιταλία

Ολυμπιακή Εκπαιδευτική & Συμβουλευτική Ε.Π.Ε – Ελλάδα