Εισαγωγή

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:

1.Προσδιορίζετε τις ανάγκες πληροφορίας στις μαθησιακές δραστηριότητες και το ψηφιακό περιβάλλον

2.Βοηθάτε τους εκπαιδευόμενους να βελτιώσουν τις τεχνικές αναζήτησης και να κατανοήσουν τυχόν επιπλοκές

3.Υποστηρίζετε τους εκπαιδευόμενους στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών με καινοτόμους τρόπους για τη δημιουργία γνώσης, δημιουργικότητας και έκφρασης

4.Ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόμενους ώστε να προσαρμόζουν συμπεριφορές σε ψηφιακά περιβάλλοντα σε σχέση με την ασφάλεια, τα πνευματικά δικαιώματα και τις άδειες, τις πολιτισμικές διαφορές και τις διαφορές μεταξύ γενεών

5.Αναστοχάζεστε σχετικά με τη χρήση ψηφιακών και τεχνητών συστημάτων και διαδικασιών