Rezultat se sastoji u stvaranju interaktivnog okruženja za učenje na mreži: Platforma za učenje i kreirana mobilna aplikacija podržaće isporuku svih komponenti i interaktivnog alata za učenje (mrežni moduli za obuku, multimedijalni sadržaj, alati za komunikaciju i saradnju, mini igre, banka resursa i cjelokupni projektni materijal) dio Prvog intelektualnog proizvoda.