Αυτό το πακέτο εργασίας περιλαμβάνει την δημιουργία Διαδραστικό Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον: η πλατφόρμα εκπαίδευσης και η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που θα δημιουργηθούν θα υποστηρίξουν όλα το διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τα διαδραστικά εργαλεία (διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης, περιεχόμενο πολυμέσων, επικοινωνία και εργαλεία συνεργασίας, mini games, τράπεζα πόρων και γενικά όλο το υλικό του προγράμματος). Το υλικό αυτό αποτελεί εν μέρει ψηφιοποιημένη μορφή του υλικού που θα προκύψει από το Πακέτο εργασίας 1