DigitA2020-10-30T15:58:38+00:00

Opis projekta

O čemu se radi u projektu?

Projekat „Izgradnja kapaciteta trenera za obrazovanje odraslih u skladu sa evropskim okvirom za digitalnu kompetenciju edukatora (DigCompEdu)“ (DIGITA), koji je sufinansirala Evropska komisija kroz  program Erasmus + INDIRE, dvadesetčetvoromesečni projekat Strateškog  partnerstva za obrazovanje odraslih u koje je uključeno osam privatnih i javnih subjekata.

Partneri na projektu su međunarodne omladinske nevladine organizacije, privredne komore, istraživački instituti, neprofitna udruženja i obrazovni centri za konsultantske usluge iz sedam različitih zemalja (Italija, Kipar, Rumunija, Španija, Srbija, Danska, Grčka). Svi oni su uključeni u realizaciju predviđenih aktivnosti.

Šta je cilj?

Glavni cilj projekta je olakšati razvoj digitalnih kompetencija trenera za obrazovanje odraslih i ostalog osoblja koje podržava odrasle učesnike u različitim sektorima i aktivnostima, zasnovanim na Okviru digitalnih kompetencija Evropske komisije. Ovaj cilj nameravamo da postignemo kroz promovisanje inovativne pedagogije i metoda za podučavanje, učenje i ocenjivanje koje će podržati edukatore i učenike da koriste digitalne tehnologije na kreativan, kolaborativan i efikasan način.

Šta je sa opipljivim rezultatima?

Cilj akcije su treneri za obrazovanje odraslih i ostalo osoblje koje podržava odrasle polaznike.

 Tri glavna rezultata projekta su:

  1. Mapiranje digitalnih kompetencija trenera za obrazovanje odraslih u Evropi. Razvijanje online pedagogije, planova učenja, aktivnosti, alata i obuke za trenere modula za edukatore koji rade sa odraslima kako bi svoje veštine i pružanje obuke uskladili sa DigiComp okvirom.
  2. Interaktivno okruženje za učenje na mreži: Platforma za učenje i kreirana mobilna aplikacija podržaće rezultate svih komponenti za učenje i interakciju na mreži (mrežni moduli za obuku, multimedijalni sadržaj, alati za komunikaciju i saradnju, mini igre, biblioteku resursa i celokupnih projektnih materijala).
  3. Vodič za obuku i prilagođavanje politike: Vodič u obliku interaktivne e-knjige koja uključuje multimedijalni sadržaj i pruža posebne smernice zainteresovanim stranama, multiplikatorima i relevantnim kreatorima javnih politika.

Vremenska osa

јануар 2020

Kick Off Meeting

17 јануара, 2020|

Prvi sastanak transnacionalnih projekata

Glavni cilj sastanka bio je odrediti predstojeće zadatke i sesije planiranja, strategiju komunikacije, metode razvoja, plan projekta i vremenske okvire. Sastanak je iskorišćen za utvrđivanje istraživanja, strategije osiguranja kvaliteta, valorizacije i tehnoloških okvira za uspešnu implementaciju […]

Izveštaj o nedostacima i analizi potreba po zemljama

31 јануара, 2020|

Svaki partner je kreirao je i podneo izvještaj zasnovan na istraživanju nedostataka i analiza potreba realiziranih u svojim zemljama. Zatim su partneri integrirali nacionalne izvještaje u jedan sveobuhvatan dokument, sumirajući potrebe […]

април 2020

IO1 – Kurikulum i Otvoreni alat sa resursima

1 априла, 2020|

Rezultat se sastoji od mapiranja digitalnih kompetencija trenera za obrazovanje odraslih u Evropi kakvi su danas. Opipljiv rezultat biće stvaranje internet pedagogije, planova predavanja, aktivnosti, alata i modula za obuku predavača za odgajatelje odraslih kako bi svoje veštine i […]

IO2 – Internet platforma za učenje i mobilna aplikacija

2 априла, 2020|

 Rezultat se sastoji u stvaranju interaktivnog okruženja za učenje na mreži: Platforma za učenje i kreirana mobilna aplikacija podržaće isporuku svih komponenti i interaktivnog alata za učenje (mrežni moduli za obuku, multimedijalni sadržaj, alati za komunikaciju i saradnju, mini […]

Drugi sastanak partnera

3 априла, 2020|

Sastanak 2 (11. mesec) – Dizajn – ovaj sastanak će se održati u KIPRU Ovaj sastanak će se koristiti za odjavu u okruženjima za obuku i učenje o proizvedenoj obuci imigranata i za dogovaranje vremenskog okvira i formule za […]

Kratkoročni zajednički trening trening

5 априла, 2020|

Petodnevna obuka zajedničkog osoblja za članove projektnih organizacija održava se u sedištu vodećeg partnera. Glavni cilj aktivnosti učenja je podeliti iskustvo, metodologiju projekta i pružiti doprinose za faze testiranja i finalizacije svih rezultata projekta.

 

Ciljevi aktivnosti učenja su […]

Treći sastanak partnera

6 априла, 2020|

Sastanak 3 (18. mesec) – Razvoj – ovaj sastanak će se održati u SRBIJI Partneri će pregledati sav razvijeni rad kako bi osigurali da je napredak u skladu sa očekivanjima i odjavom na nastavni plan i program i digitalne […]

Nacionalni multiplikativni seminari / radionice

7 априла, 2020|

Nacionalni seminar / radionica o multiplikatorima biće osmišljen i implementiran u svim zemljama koje su uključene u projekat, a ciljat će na javne i privatne zainteresovane strane i ima za cilj da priopćava rezultate projekta lokalnim akterima. Pored toga, […]

јул 2021