DigitA2020-10-30T17:47:37+00:00

Care este tematica proiectului?

Proiectul “Creșterea capacității formatorilor de adulți de a se conforma cu prevederile Cadrului European pentru Competențele Digitale ale Educatorilor (DigCompEdu)” (DIGITA), Cofinanțat de Comisia Europeană sub egida programului Erasmus+ și a INDIRE (Agenția Natională Erasmus+ Italia), este un proiect de 24 de luni ce crează un Parteneriat Strategic pentru Educația Adulților ce implică 8 entități publice și private.

Partenerii în proiect sunt ONG-uri de tineret internaționale, Camere de Comerț, Institute de Cercetare, Asociații Non-profit și Centre Educaționale de Consultanță din 7 țări europene (Italia, Cipru, România, Spania, Serbia, Danemarca, Grecia). Toate aceste entități sunt implicate în implementarea activităților prevăzute.

Care este scopul proiectului?

Scopul principal al proiectului este acela de a facilita dezvoltarea competențelor digitale ale formatorilor de adulți precum și a personalului auxiliar ce sprijină cursanții adulți din diverse sectoare și activități, proiect bazat pe Cadrul privind Competențele Digitale ale CE. Intenționăm să atingem ținta propusă prin promovarea unor pedagogii și metode de predare învățare și evaluare ce vor sprijini formatorii și cursanții să utilizeze tehnologiile digitale în moduri creative, eficiente precum și în colaborare cu alte persoane.

Dar care sunt rezultatele tangibile?

Grupul țintă al acțiunii este constituit din formatorii de adulți și din personalul auxiliar din domeniul educației adulților.

Cele trei rezultate principale ale proiectului sunt:

  1. Cartografierea competențelor digitale ale formatorilor de adulți din Europa așa cum sunt astăzi. Crearea de pedagogii online, planuri de lecții, activități, instrumente și module de formare de formatori din educația adulților, pentru a alinia competențele acestora cu Cadrul DigiComp.
  1. Mediul Interactiv de Învățare Online: Platforma de învățare și aplicația mobilă creată vor susține livrarea tuturor componentelor de învățare online și instrumentelor interactive (module de instruire online, conținut multimedia, instrumente de comunicare și colaborare, mini-jocuri, banca de resurse și materialul general al proiectului).
  1. Ghid de Instruire și Adaptare a Politicilor: un ghid sub forma unui eBook interactiv, care conține conținut multimedia și oferă instrucțiuni specifice persoanelor interesate, multiplicatorilor de informație și factorilor de decizie relevanți ai proiectului.

Calendar

ianuarie 2020

Întâlnirea de început a proiectului

ianuarie 17th, 2020|

Prima întâlnire a partenerilor proiectului transnațional.

Obiectivul principal al întâlnirii de inceput a proiectului a fost să determine sarcinile și sesiunile de planificare viitoare, strategia de comunicare, direcțiile de dezvoltare, planul de proiect și calendarul. În cadrul întâlnirii s-a stabilitmodul […]

aprilie 2020

RI1 – Programă educațională și set de resurse gratuite

aprilie 1st, 2020|

Rezultatul constă în cartografierea competențelor digitale ale formatorilor de adulți din Europa așa cum se prezintă astăzi. Rezultatul tangibil va fi crearea unor metode pedagogice online, planuri de lecții, activități, instrumente și module de formare pentru formatori de adulți, […]

A doua întâlnire a parteneriatului

aprilie 3rd, 2020|

Întâlnirea 2 (Luna 11) – Proiectare – această întâlnire va avea loc în CIPRU.

Va fi folosită pentru a finaliza mediile de livrare ale conținutului de predare și învățare pentru imigranți, precum și pentru a stabili […]

RI3 – Ghid de Instruire și Adaptare a Politicilor

aprilie 4th, 2020|

Rezultatul constă în crearea și conceperea unui Ghid de Formare și Adaptare a Politicilor: un ghid sub forma unui eBook interactiv, care va conține conținut multimedia și va oferi repere specifice părților interesate, multiplicatorilor de informație și factorilor de […]

A treia întâlnire a parteneriatului

aprilie 6th, 2020|

Întâlnirea 3 (luna 18) – Dezvoltare – această întâlnire va avea loc în SERBIA

Partenerii vor analiza toate rezultatele obținute pentru a se asigura că progresul este în concordanță cu așteptările și vor aproba materia de […]

Seminarii / ateliere naționale de multiplicare

aprilie 7th, 2020|

Un seminar / atelier național de multiplicare va fi proiectat și implementat în toate țările implicate în proiect, vizând părțile interesate publice și private și vizând comunicarea rezultatelor proiectului către actorii […]