DigitA2020-10-30T17:36:33+00:00

Hvad handler projektet om?

Projektet “Opbygning af kapaciteten for voksenuddannelse til at overholde den europæiske ramme for underviseres digitale kompetencer (DigCompEdu)” (DIGITA), medfinansieret af Europa-kommissionen under vingen af programmet Erasmus+ INDIRE, er et 24-måneders strategisk partnerskab for voksenuddannelse, der involverer otte private og offentlige enheder. 

Partnerne i projektet er internationale ungdoms-NGO ’er, handelskamre, forskningsinstitutter, non-profit foreninger og uddannelsescentre for rådgivning fra syv forskellige lande (Italien, Cypern, Rumænien, Spanien, Serbien, Danmark, Grækenland). De er alle involveret i gennemførelsen af de planlagte aktiviteter.

Hvad er målet?

Hovedformålet for projektet er at lette udviklingen af digitale kompetencer hos voksenlærer og andet personale, der støtter voksne studerende i forskellige sektorer og aktiviteter, baseret på EF’s rammer for digitale kompetencer. Vi har i hensigt at nå dette mål ved at fremme innovativ pædagogik og metoder til undervisning, læring og vurdering, der vil støtte undervisere og elever til at bruge digitale teknologier på kreative, samarbejdsvillige og effektive måder. 

Hvad med de konkrete resultater?

Målet med handlingen er voksenundervisere og andet personale, der støtter voksne studerende.

De tre vigtigste output af projektet er:

1. Kortlægning af de digitale kompetencer hos voksenlærer i Europa som de er i dag. Oprettelse af online-pædagogik, lektionsplaner, aktiviteter, værktøjer og træning for undervisningsmoduler til vokselærer, for at tilpasse deres færdigheder og uddannelsesmæssige tilbud med DigiComp framework.

2.Interaktivt online læringsmiljø. Læringsplatformen og den oprettede mobile applikation understøtter levering af alle online læringskomponenter og interaktive værktøjer (online træningsmoduler, multimedieindhold, kommunikations- og samarbejdsværktøjer, minispil, ressourcebank og det samlede projekt materiale).

3.Vejledning til træning og politiktilpasning: En guide i form af en interaktiv e-bog, der indeholder multimedieindhold og leverer specifikke retningslinjer til projektets interessenter, multiplikatorer og relevante politiske beslutningstagere.

Tidslinje

januar 2020

Opstartsmøde

januar 17th, 2020|

Første tværnationale projektpartners møde.

Opstartsmødets hovedmål var at bestemme kommende opgaver, planlægningssessioner, kommunikationsstrategi, udviklingsmetoder, projektplaner og tidsrammer. Mødet blev brugt til at etablere forskningen, kvalitetssikringsstrategien, valoriserings- og teknologirammerne til en vellykket gennemførelse af projektet. Mødet sikrede at alle partnerne klart forstod deres […]

Rapport om mangler og behovsanalyse pr. land

januar 31st, 2020|

Den 31. Januar 2020

 

Hver partner designede og indsendte en rapport baseret for forskningen i de mangler og behovsanalyse, der blev realiseret i deres lande. Derefter integrerede partnerne de nationale […]

april 2020

IO1 – Læreplan og åben ressource værktøjskasse

april 1st, 2020|

Output består af kortlægning af de digitale kompetencer hos voksenlærer i Europa, som de er i dag. Det konkrete resultat vil være oprettelsen af online-pædagogik, lektionsplaner, aktiviteter, værktøjer og træning til undervisningsmoduler til voksenlæring, så de kan tilpasse […]

IO2 – Online læringsplatform og mobilapplikation

april 2nd, 2020|

Output består i oprettelsen af et interaktivt online læringsmiljø: Læringsplatformen og den oprettede mobilapplikation understøtter levering af alle online læringskomponenter og interaktive værktøjer (online træningsmoduler, multimedieindhold, kommunikations- og samarbejdsværktøjer, minispil, ressourcebank og […]

Andet partnermøde

april 3rd, 2020|

Møde 2 (måned 11) – Design – dette møde afholdes på Cypern.
Dette møde vil blive brugt til at afmelde træning og læringsmiljø, der er produceret til indvandreuddannelse og til at aftale en […]

Kortvarig fælles uddannelsesbegivenhed

april 5th, 2020|

En 5-dages fælles personaleuddannelse for medlemmer af projektorganisationer finder sted i hovedpartnernes hovedkvarter.

Hovedmålet med læringsaktiviteten er at dele projektets oplevelse, metodologi og give input til test– og afsluttende faser […]

Tredje partnermøde

april 6th, 2020|

Møde 3 (måned 18) – Udvikling – Dette møde vil blive afholdt i Serbien.

Partnerne vil gennemgå alt udviklet arbejde for at sikre, at fremskridt er i overensstemmelse med forventninger og afmelding på læseplanen og den […]