Αυτό το πακέτο εργασίας περιλαμβάνει την χαρτογράφηση του σημερινού επιπέδου των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων στην Ευρώπη. Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας θα είναι η δημιουργία διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαλείων, σχέδια μαθήματος, δραστηριότητες, εργαλεία και προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτών που θα στοχεύουν στην σύμπλευση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων με το πλαίσιο DigiCompEdu.