Увод

Након завршетка овог модула моћи ћете

1.идентификовати потребе за информацијама у активностима учења и дигиталном окружењу

2.помоћи ученицима да побољшају своје технике претраживања и разумеју све импликације

3.подржати ученике у коришћењу дигиталних технологија на иновативан начин за стварању знања, креативности и изражавања

4.подстаћи ученике да прилагоде понашање у дигиталном окружењу у погледу безбедности, ауторских права и лиценци, културних и генерацијских разлика

5.бавити се критичким промишљањем о употреби дигиталних и вештачких система и процеса